Letsel na ongeval of trauma

Een ongeluk of trauma kan veel gevolgen hebben voor de patiënt. Als er sprake is van schade als gevolg van letsel, kan men zich laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. Naast vragen omtrent aansprakelijkheid en verhaalmogelijkheden, kan medisch specialistische kennis en ervaring vereist zijn voor het herkennen en vaststellen van de lichamelijke en/of psychische gevolgen van een ongeluk en het realistisch inschatten van de herstelkansen. 

Analyse

De revalidatiearts praat met de patiënt en onderzoekt de aard en ernst van de problematiek. Vervolgens wordt een rapportage opgesteld met een analyse van de herstelkansen van de patiënt. De rapportage vergroot de kans dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de patiënt weer geholpen grip te krijgen op de mogelijkheden om het leven weer op te pakken na een ongeval of trauma. 

Revalidatie

Als de revalidatiearts een revalidatietraject voorstelt, stelt HZA een offerte op voor dit traject. Na goedkeuring van de offerte kan het revalidatietraject starten.