Letsel in de sport

Een sportongeval kan leiden tot lichamelijk letsel. Ook kan het een traumatiserende ervaring zijn geweest die impact heeft op het psychologisch functioneren van de patiënt. Dit kan de oorzaak zijn voor vertraagd herstel in zowel lichamelijk als geestelijke zin. Hoewel een sporter het lastig zal vinden dat te aanvaarden, kan het zeer verstandig zijn om in een vroeg stadium met een revalidatiearts te bekijken wat de impact is van het trauma.

Analyse

Het schaderegelingstraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring. Ook bij het herkennen en vaststellen van de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van sportletsel en het realistisch inschatten van de herstelkansen. Herstelzorg & advies kan ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychisch en emotionele problemen. Naast het vaststellen van de beperkingen in het dagelijkse leven, is in het bijzonder aandacht voor de kansen voor het hervatten de sport, waarbij een realistische inschatting kan worden gegeven wat een realistisch tijdspad is herstel, al dan niet volledig. Met name bij sporters is het van belang om te voorkomen dat te snel het sporten wordt hervat. Dat kan op de lange termijn schade opleveren of zelf uiteindelijk leiden tot een blijven onmogelijkheid om te sporten.

Revalidatie

Een herstelplan is altijd maatwerk voor uw cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen. De inzet van HZA draagt bij aan het snel starten van zorg. De rapportages van HZA ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de patiënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven op te pakken na het letsel.