Whiplash

‘Whiplash’ is een verzamelnaam voor de gevolgen van een ongeval waarbij krachten op de nek werden uitgeoefend. De incidentie van dergelijke ongevallen in Nederland wordt geschat op 15.000 per jaar. Bij vermoedelijk 20-30% van de patiënten met whiplashklachten ontwikkelen zich langdurige klachten. Een whiplash is een acceleratie-deceleratie-mechanisme waarbij krachten inwerken op de nek. Het treedt op bij (auto)ongevallen, met name bij aanrijding van achteren of van de zijkant. Het mechanisme kan resulteren in een, waarschijnlijk tijdelijke, beschadiging van de weke delen van de halswervelkolom en kan een verscheidenheid aan klachten veroorzaken.

Analyse

Het is belangrijk dat neurologische afwijkingen met voldoende zekerheid werden uitgesloten. Kenmerkend is dat de klachten in de minuten tot zelfs dagen na het ongeval optreden en zich kunnen ontwikkelen tot een langdurig klachtenpatroon. Als een patiënt eenmaal langdurige klachten heeft, is hij of zij vaak moeilijk te genezen. Bij patiënten met langdurige klachten schiet het medisch model tekort en moet men het biopsychosociaal model gaan hanteren, waarbij men rekening moet houden met de complexiteit van de situatie. Herstelzorg & advies is onder andere specialist in het toepassen van dit biopsychosociaal model conform de richtlijnen. Volgens diverse onderzoeken naar langdurige klachten na een whiplashongeval spelen psychosociale factoren een belangrijke rol bij het aanhouden van de pijnklachten.

Het schaderegelingstraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring. Ook bij het herkennen en vaststellen van de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van whiplash en het realistisch inschatten van de herstelkansen. Herstelzorg & advies kan ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychisch en emotionele problemen.

Revalidatie

Een herstelplan is altijd maatwerk en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen. De inzet van HZA draagt bij aan het snel starten van zorg. De rapportages van HZA ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt de patiënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven op te pakken na een ongeluk of trauma.