Samenwerken aan een optimaal herstel

Nadat u letsel heeft opgelopen, kunnen vanzelfsprekende bezigheden niet meer goed gaan, pijn doen en veel energie kosten. Bij HZA staat een deskundig team van deskundige en betrokken professionals voor u klaar om uw sociale activiteiten, hobby's, huishouden en werk binnen uw mogelijkheden weer op te pakken. Binnen onze behandelprogramma's ontdekt u stapsgewijs weer hoe u vrij en met plezier kunt bewegen en functioneren. Zo herstelt uw vertrouwen in uw eigen lichaam. 

Onze aanpak

Tijdens de intake analyseert de revalidatiearts uw klachten en wordt met u gezocht naar een geschikte oplossing. Zodra de revalidatiearts over voldoende informatie beschikt, wordt er in overleg met u altijd naar een passende behandelmethode gezocht. Het kan zijn dat HZA in overleg met u een voorstel doet voor een medisch specialistisch revalidatietraject. Hiervoor doen wij dan een voorstel naar uw belangenbehartiger, zoals uw letselschadeadvocaat, verzekeraar of expert personenschade. 

Het revalidatietraject

Medisch specialistische revalidatiezorg is een intensieve en actieve behandelvorm waarbij meerdere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers onder leiding van een revalidatiearts samen werken aan uw herstel. De behandeling bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde individuele en/of groepstherapieën. De duur van het revalidatietraject is afhankelijk van uw specifieke situatie. Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Wanneer nodig stellen zij in overleg met u het behandelplan bij.

Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk doel en een gezamenlijk behandelplan. We noemen dat een interdisciplinaire behandeling. De geïntegreerde aanpak maakt het behandeltraject persoonlijk en efficiënt. Samen met u wordt gestreefd naar het best haalbare behandelresultaat. Het dagelijks functioneren en naar tevredenheid deelnemen aan de maatschappij zijn daarbij de uitgangspunten.

Ons doel is dat u de regie over uw dagelijks functioneren en uw leven weer terugkrijgt.

Ons team

Het revalidatieteam wordt geleid door een revalidatiearts en bestaat uit verschillende zorgprofessionals. Fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten en anderen behandelen samen dezelfde patiënt. Dat maakt de lijnen kort.

Waarom HZA?

HZA onderscheidt zich op het gebied van letselschaderevalidatie door specifieke kennis en ervaring van medisch specialistische revalidatie na een ongeval. Hier staan wij voor:

  • Laagdrempelig
  • Persoonlijk aanpak
  • Flexibel
  • Dichtbij de patiënt
  • Korte lijnen
  • Geen wachtlijsten